Ta prosta mieszanka wody z drobnym kruszywem, którym najczęściej jest piasek i spoiwem (np. cement, wapno), jest nieodzownym materiałym budowlanym  m.in. przy łączeniu cegieł w całe ściany, scalaniu różnych elementów z blokami ściennymi. Jest też doskonałym wypełniaczem i elementem wykończeniowym, np. przy pracach elewacyjnych.

W zależnosci od spoiwa, jakiie wchodzi w skład zaprawy, rozróżniamy wiele jej rodzajów, np. gipsowa, cementowo-gliniana, wapienna, cementowo-wapienna, a tym samym różnorodność zastosowania tego materiału. 

-